โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

ความสัมพันธ์ สัญญาณของความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพสามารถอธิบายได้ ดังนี้

ความสัมพันธ์ อย่ารอสัญญาณของปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณ ก่อนที่จะเริ่มเสริมสร้างพันธมิตรของคุณ มีโปรแกรมและหลักสูตรพิเศษที่วิเคราะห์ระบบ โมเดล กฎเกณฑ์ และคุณลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเหล่านี้ คือเพื่อสอนทักษะที่สำคัญให้แก่หุ้นส่วน เช่น การสื่อสารที่ดี การฟัง และการแก้ไขข้อขัดแย้ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของความขัดแย้ง และการหย่าร้างได้อย่างมาก

ความสัมพันธ์

โปรแกรมหนึ่งนั้น เป็นของเราสร้างความสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ในนั้นเราได้รวบรวมความลับของการสร้างคู่รักที่มีความสุข และความสามัคคี รายการนี้เหมาะสำหรับทั้งคนที่แต่งงานมานานแล้ว และคนที่เพิ่งวางแผนจะสร้างครอบครัว และอยู่ในขั้นตอนของการเลือกคู่ชีวิต สัญญาณของความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ ในการเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็ง พันธมิตรแต่ละรายเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้ และมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

หากผู้คนปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ เมื่อสร้างความสัมพันธ์ ความปรองดองและความเข้าใจซึ่งกันและกัน จะครอบงำคู่สมรสและครอบครัวของพวกเขา คู่รักที่ประสบความสำเร็จไว้วางใจซึ่งกันและกันในทุกสิ่งตั้งแต่การวางแผนทางการเงิน งบประมาณครอบครัว ไปจนถึงการเลี้ยงลูก เมื่อคนสามารถไว้วางใจคู่สมรสของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในทางสุขภาพ

ซาแมนต้า แมรี่แลนด์ และจิตแพทย์คณะกรรมการที่ได้รับการรับรอง จากการศึกษาคู่แต่งงานในปี 2013 พบว่า คู่รักที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีแนวโน้มที่จะรู้สึกพึงพอใจในความสัมพันธ์ของพวกเขามากกว่า ในการศึกษานี้ วัดความเชื่อถือในสามระดับ ความสามารถในการคาดการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความศรัทธาในคนที่คุณรัก ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพเกี่ยวข้องกับความสมดุล ซึ่งความต้องการของคู่ค้ามีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ความต้องการของสมาชิกแต่ละคนในคู่สามีภรรยาอาจมีได้หลายอย่าง รวมถึงเวลาที่มีคุณภาพ ความเป็นเพื่อน หรือความใกล้ชิด สหภาพแรงงานดังกล่าวมีสุขภาพที่ดีกว่าสหภาพแรงงานที่มีภาวะการพึ่งพิงมาก โดยที่หุ้นส่วนคนหนึ่ง มักจะตอบสนองความต้องการของเขาได้เกือบทุกครั้ง และอีกคนหนึ่งจะไม่ทำตาม สิ่งสำคัญคือผู้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ ต้องมีอัตลักษณ์ของตนเอง เป็นอิสระจากคู่ครอง

จิตแพทย์กล่าว นี่อาจหมายถึงการมีความสนใจ และงานอดิเรกของคุณเอง หรือเป็นเพื่อนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคู่รักของคุณ การอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสุขภาพจิต และอารมณ์ของบุคคล ผู้คนต้องการเวลาพักผ่อนและอยู่คนเดียว ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า ความปรารถนาที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง หรือหลายวันจากคู่รัก เป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการไปเที่ยวกับเพื่อนๆ เนื่องจากเป็นสัญญาณของความไว้วางใจในคนที่คุณรัก

ความขัดแย้งไม่ใช่สัญญาณของปัญหาในคู่รัก แต่ความสามารถในการออกจากมัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่ง หากคุณไม่เคยมีความขัดแย้งกับคู่ของคุณ อาจเป็นสัญญาณว่าคุณละเลยปัญหา ซึ่งอาจนำไปสู่ความขุ่นเคืองหรือความขัดแย้งมากขึ้น มหาวิทยาลัยเอมอรีและศาสตราจารย์ กล่าวว่า เป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถใช้ความขัดแย้ง เป็นโอกาสสำหรับการเติบโตของทั้งคู่สมรสและบุคคล

หากเกิดความขัดแย้งขึ้น คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี ต้องสามารถรับมือกับพวกเขาด้วยกันได้ การแก้ไขข้อขัดแย้งอาจเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในความสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่เต็มใจที่จะอยู่ร่วมกันแม้จะมีความแตกต่าง และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้ง เป็นสัญญาณของความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน การวิจัยแสดงให้เห็นว่า คู่แต่งงานที่เลือกแก้ปัญหาด้วยกัน มักจะมีความสุขกับความสัมพันธ์ของพวกเขา

นักจิตวิทยาหลายคนสังเกตว่า ความขัดแย้งที่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ มักจะส่งผลให้เกิดความสนิทสนม และความรู้สึกของความร่วมมือ และการให้อำนาจแก่คู่รัก การสัมผัสและความใกล้ชิดทางกาย มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากช่วยให้สมาชิกแต่ละคนรู้สึกใกล้ชิดกับคู่รักมากขึ้น และนำความสุขมาสู่ชีวิตประจำวัน สำหรับคู่ที่จะเจริญเติบโต ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งคู่ต้องการที่จะพูดคุยอย่างเปิดเผย เกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาประสบการณ์และความฝัน

การสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ดี สันนิษฐานว่าคนที่รักสามารถแสดงความต้องการ และความต้องการในแบบที่อีกฝ่ายสามารถเข้าใจได้ การสื่อสารดังกล่าว ช่วยสร้างการติดต่อกับคู่ค้า แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น การศึกษาพบว่า คู่รักมีความพึงพอใจมากขึ้นกับ”ความสัมพันธ์”ของพวกเขา เมื่อพวกเขาใช้ทักษะการสื่อสาร เช่น ข้อความเชิงสร้างสรรค์ และการชี้แจงความหมายของคำพูด

หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และประสบความสำเร็จคือ การทำงานด้วยตนเองทั้งสองฝ่าย คู่รักที่กลมกลืนกันไม่ใช่เทพนิยายที่นักเขียน กวี และนักเขียนบทวาดภาพ แต่เป็นความจริงที่บรรลุได้ อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในทันที แต่เป็นผลมาจากการทำงานที่ซับซ้อน และอุตสาหะของทั้งสองฝ่าย ความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมีความสำคัญต่อความสุข และความเป็นอยู่ที่ดี แต่ต้องใช้ความพยายามบ้างเพื่อรักษาไว้

เราได้เตรียมคำแนะนำหลายประการไว้ ให้คุณซึ่งทุกคนที่ต้องการบรรลุความกลมกลืนกับอีกครึ่งหนึ่ง สามารถปฏิบัติตามได้บางทีหลักการสำคัญของการสร้างความรัก ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมด คือความไว้วางใจ เพื่อพิชิตมัน คุณต้องรักษาความสม่ำเสมอ และเชื่อถือได้ในทุกคำพูดและการกระทำของคุณ พยายามใช้หลักการไว้วางใจล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่า คุณไม่ควรคาดหวังว่า จะได้จับจากบุคคลที่คุณเข้าใกล้มากขึ้น

ซึ่งเป็นบุคคลที่ไว้วางใจเขา แน่นอนว่าบางครั้ง อาจเป็นเรื่องยากที่จะกำจัดประสบการณ์เชิงลบ และเริ่มไว้วางใจคู่ชีวิตใหม่ที่ไม่รับผิดชอบต่ออดีตของคุณอย่างไม่มีเงื่อนไข หากความเจ็บปวดจากการถูกหักหลัง และความผิดหวังจากประสบการณ์ที่ขัดขวาง ไม่ให้คุณสร้างความสัมพันธ์ใหม่ตั้งแต่ต้น ให้แก้ไขปัญหานี้กับนักจิตวิทยา ในไม่ช้าคุณจะสังเกตเห็นว่า การเชื่อใจผู้คน เป็นเรื่องง่ายและน่าพอใจ

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ เครื่องมือ CBT เครื่องมือสำหรับการวางแผนและจัดการโครงการ อธิบายได้ ดังนี้