โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมงานทอดกฐินวัดมะขามเอน และร่วมโรงทานเพื่อต้อนรับคณะกฐินใน วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมงานทอดกฐินวัดมะขามเอน และร่วมโรงทานเพื่อต้อนรับ คณะกฐิน ใน วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ผู้บริหาร