โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

ลูกตา อวัยวะของการมองเห็นประกอบด้วยลูกตาในวงโคจรและอวัยวะเสริม

ลูกตา

ลูกตา มีลักษณะเป็นทรงกลม มีเสาหน้าและหลัง เสาหน้าเป็นจุ … Read more

สายตาสั้น คำจำกัดความของโรคสายตา รูปแบบและสาเหตุ อธิบายได้ ดังนี้

สายตาสั้น

สายตาสั้น คนสายตาสั้นมองไม่เห็นวัตถุไกล แต่มองเห็นวัตถุ … Read more