โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

การทำแท้ง ข้อจำกัดที่ทำให้การทำแท้งเป็นไปไม่ได้ อธิบายได้ ดังนี้

การทำแท้ง

การทำแท้ง ทั้งสำหรับผู้หญิงและสำหรับระบบการรักษาพยาบาล … Read more