โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

แรงงาน ระดับการใช้แรงงานทางกายภาพประเมินโดยปริมาณการใช้พลังงาน

แรงงาน

แรงงาน ความรุนแรงของการใช้แรงงานทางกายภาพ ประเมินโดยปริ … Read more

แพทย์ อธิบายการนัดหมายแพทย์ และเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อการจัดการเบาหวาน

แพทย์

แพทย์ อุปสรรคที่ต้องเอาชนะก่อนที่การแพทย์ทางไกลจะกลายเป … Read more

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การศึกษาคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรคุณภาพแห่งชาติ เนื่องจากใน … Read more

cancer ปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดcancerและการใช้โทรศัพท์มือถือมีความเกี่ยวข้องหรือไม่

cancer

cancer ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ทำไมคนจึงกังวลเกี่ยวกั … Read more