โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

ฟัน การอธิบายว่าฟันงอกได้อย่างไรและลำดับการเจริญเติบโตอธิบายได้ ดังนี้

ฟัน

ฟัน เด็กโดยเฉลี่ยจะหงุดหงิด และกระสับกระส่ายจากการงอกขอ … Read more