โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

ถุงน้ำดี อธิบายการจำแนกประเภทรวมถึงภาพทางคลินิกของถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง

ถุงน้ำดี

ถุงน้ำดี ไม่มีการจำแนกประเภทของถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรัง ท … Read more