โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

disease ส่วนเกิน โรคทางโภชนาการที่การบริโภคโปรตีน และแคลอรี่ไม่เพียงพอ

โรค

disease ส่วนเกินไตต้องขับโปรตีนที่กินเข้าไป เมื่อโปรตีน … Read more