โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

ความร้อน อธิบายการรักษาสภาพความร้อนของคนงานในสภาวะที่เป็นอันตราย

ความร้อน

ความร้อน มาตรการป้องกันสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มุ่งสร … Read more