โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

ทัศนคติเชิงบวก ขั้นตอนง่ายๆในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก อธิบายได้ ดังนี้

ทัศนคติเชิงบวก

ทัศนคติเชิงบวก การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเริ่มต้นด้วยการตระ … Read more

เครื่องมือ CBT เครื่องมือสำหรับการวางแผนและจัดการโครงการ อธิบายได้ ดังนี้

เครื่องมือ

เครื่องมือ CBT นอกจากอัลกอริธึม 5 ขั้นตอนสำหรับการระบุ … Read more

ความดันโลหิตสูง สัญญาณของความดันโลหิตสูงอธิบายได้ดังนี้

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้สูงอายุเท่านั้น ตาม … Read more