โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

หลอดเลือดแดง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจหลอดเลือดแดงต้นขา

หลอดเลือดแดง

หลอดเลือดแดง  ตีบคือความต่อเนื่อง ของหลอดเลือดแดงอุ้งเช … Read more