โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

โรงเรียนบ้านมะขามเอน รับอุปกรณ์กีฬาจากกลุ่มคนรักสุขภาพเเละออกกำลังกาย

กลุ่มคนรักสุขภาพเเละออกกำลังกาย ได้บริจากอุปกรกีฬาให้เเก่ โรงเรียนบ้านมะขามเอน ณ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:30 น. ได้รับอุปกรณ์กีฬาจากกลุ่ม คนรักสุขภาพเเละออกกำลังกาย ขอขอบคุณกลุ่มคนรักสุขภาพเเละการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ได้มอบสิ่งดีดีให้เเก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะขามเอน เป็นอุปกรณ์กีฬาสำหรับการเรียนการสอนมูลค่า 12,000 บาท

กลุ่มคนรักสุขภาพเเละออกกำลังกาย

กลุ่มคนรักสุขภาพเเละออกกำลังกาย กลุ่มคนรักสุขภาพเเละออกกำลังกาย