โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะขามเอน ตั้งเเต่อนุาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 2
77141
อนุบาล 3
2131
รวมชั้นอนุบาล
98172
ป.1
5381
ป.2
7291
ป.3
4371
ป.4
3471
ป.5
56111
ป.6
2351
รวมชั้นประถม
2621476
รวมทั้งหมด
3529648