โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้เเก่ เด็กชายสรณ์ บัวขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นจำนวนมูลค่า 5,000 บาท ในพิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้เเก่ เด็กชายสรณ์ บัวขาว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นจำนวนมูลค่า 5,000 บาท ในพิธีมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบทุนการศึกษา
พิธีมอบทุนการศึกษา