โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มสำหรับเด็กและเยาวชนพิการจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 17 วันจันทร์ที่ 17