โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในนามตัวเเทนโรงเรียน ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตา

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในนามตัวเเทนโรงเรียน ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตา ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ส่งต่อความดีได้เพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านมะขามเอน

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม