โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

โรงเรียนนารีวิทยา ได้บริจาคหน้ากากผ้าจำนวน 140 ชิ้น และหน้ากากอนามัยจำนวน 8 กล่อง เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนเเละคณะอาจารย์

โรงเรียนนารีวิทยา ได้บริจาคหน้ากากผ้าจำนวน 140 ชิ้น และหน้ากากอนามัยจำนวน 8 กล่อง เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนเเละคณะอาจารย์ โรงเรียนบ้านมะขามเอนได้ใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิค 19

โรงเรียนนารีวิทยา

โรงเรียนนารีวิทยา