โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านมะขามเอนได้จัดกิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านมะขามเอนได้จัดกิจกรรมวันแม่เเห่งชาติ ไหว้เเม่แสดงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในชีวิต

วันอังคารที่ ๑๑ วันอังคารที่ ๑๑